Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Καλύτερα μην το διαβάσετε αυτό: Αλλαγές σοκ στην φορολογία! +28% αυξάνονται οι φόροι για τους μικρούς


Τελικά στην Ελλάδα μας απέμεινε μόνο ο ήλιος. Σε περίπτωση που δουλεύεις και πληρώνεσαι, ότι σου μένει, αφού βάλεις βενζίνη, χρυσοπληρώσεις τα τρόφιμα και σπαταλήσεις χρόνο και χρήμα σε άχρηστες κι εκδικητικές Δημόσιες Υπηρεσίες, σου τα παίρνει το κράτος...

Αλλαγές - σοκ στην φορολογία εισοδήματος (φυσικά, νομικά πρόσωπα) και των ακινήτων προτείνει η διακομματική Επιτροπή για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

Συγκεκριμένα το σχέδιο των προτάσεων στο οποίο καταλήγουν...
 ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ ερήμην της Ν.Δ η οποία έχει αποχωρήσει από τον διάλογο, αυξήσεις φορολογικών συντελεστών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (!) μειώσεις συντελεστών φόρου για τα ρετιρέ της φορολογικής κλίμακας (εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ) από 45% στο 40% και κατάργηση όλων των εκπτώσεων δαπανών από το φόρο!

Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες εφόσον τον Ιούνιο πάρουν την μορφή σχεδίου νόμου θα επιφέρουν αυξημένες επιβαρύνσεις για τα εισοδήματα από 10.000 έως 22.000 ευρώ εξαιτίας της αναθεώρησης των φορολογικών συντελεστών. Για εισοδήματα μεγαλύτερα και ως 60.000 ευρώ η επιβάρυνση που θα προκύψει θα έρθει ως αποτέλεσμα της πλήρης κατάργησης των φοροαπαλλαγών ( ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές εισφορές, στεγαστικά δάνεια) από το φόρο εισοδήματος!

Αντιθέτως, τα υψηλά εισοδήματα, δηλαδή αυτά που υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ θα ευνοηθούν από την μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ουσιαστικά οι άμεσα ευνοούμενοι από τον διάλογο για το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα είναι οι επιχειρηματίες! Οι έχοντες εισοδήματα από 60.000 έως 500.000 ευρώ ο φόρος που θα πληρώσουν στην Εφορία θα είναι μειωμένος έως και 22.920 ευρώ! Η ελάφρυνση για του έχοντες ετήσιο εισόδημα 60.001 ευρώ ξεκινά από 2.920 ευρώ.

Αντίθετα, με τη νέα φορολογική κλίμακα κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 11.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο αυξημένο έως και 100 ευρώ ετησίως. Οι έχοντες εισοδήματα μεγαλύτερα των 11.000 ευρώ και μέχρι 21.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν φόρους αυξημένους έως και 28%. Η ετήσια φορολογική επιβάρυνσή τους θα αυξηθεί έως και 280 ευρώ. Για τους έχοντες εισοδήματα άνω των 22.000 ευρώ οι αναλογούντες φόροι θα είναι μειωμένοι.


Αναλυτικότερα οι αλλαγές που εξετάζονται είναι οι εξής:

• Εφαρμογή νέας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους εισοδηματίες. Στη νέα κλίμακα το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος διατηρείται στις 5.000 ευρώ, όμως ο συντελεστής φόρου 10% θα αντιστοιχεί πλέον στο τμήμα του εισοδήματος από τα 5.000 έως τα 10.000 ευρώ, ενώ στην ισχύουσα σήμερα κλίμακα ο συντελεστής φόρου 10% αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 5.000 ως τις 12.000 ευρώ. Από κει και πέρα προβλέπεται οι εξής νέοι συντελεστές φόρου:

- 20% (από 10%) για το κλιμάκιο εισοδήματος μεταξύ 10.000 και 12.000 ευρώ,

- 20% ( από 18%) για το τμήμα του εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 16.000ευρώ,

- Μειωμένος από 25% σε 20% στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 16.001 έως τις 26.000 ευρώ

- Μειωμένος από 35% σε 20% για το τμήμα του εισοδήματος από τις 26.001 έως τις 30.000ευρώ

- Μειωμένος από 35% σε 30% για το τμήμα του εισοδήματος από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ

- Μειωμένος από 38% σε 30% στο τμήμα εισοδήματος από τις 40.001 έως τις 60.000ευρώ

- Αμετάβλητος στο 40% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τις 60.001 έως τις 100.000 ευρώ

- Μειωμένος από 45% σε 40% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

• Κατάργηση όλων των εκπτώσεων δαπανών και αντικατάστασή τους από επιδόματα που θα καταβάλλονται μόνο σε όσους φορολογούμενους έχουν πολύ χαμηλά –πραγματικά ή τεκμαρτά – εισοδήματα.

• Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό ελαχίστων ορίων φορολογητέου εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, δηλαδή των ατομικών επιχειρήσεων καιτ ων ελευθέρων επαγγελματιών. Ως αντικειμενικά κριτήρια, προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις, η αξία των περιουσιακών στοιχείων, το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, ο χρόνος άσκησης της δραστηριότητας κ.α. Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια προτείνεται να είναι «μαχητά», δηλαδή να μπορούν να αμφισβητήσουν οι φορολογούμενοι τα ποσά εισοδημάτων που θα προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια, αποδεικνύονται με πραγματικά στοιχεία ότι τα εισοδήματά τους ήταν χαμηλότερα.

• Εφαρμογή ενιαίου φορολογικού συντελεστή 20% για τα κέρδη των νομικών προσώπων. Τα κέρδη προτείνεται να φορολογούνται με 20% στο όνομα της εταιρείας, ενώ τα μερίσματα των μετόχων των ανωνύμων εταιριών να φορολογούνται με άλλο ένα 20% έναντι 25% που ισχύει σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει ενιαίο φόρο 15% στα κέρδη των εταιρειών και φόρο 15% για τα μερίσματα.

• Επιβολή ενιαίου φόρου στα ακίνητα, ένας υπέρ Δημοσίου και ένας δεύτερος υπέρ των Δήμων. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων υπέρ του Δημοσίου θα αντικαταστήσει το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Κτισμάτων, που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, ενώ ο ενιαίος φόρος υπέρ των Δήμων θα αντικαταστήσει δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Προτείνεται επίσης η κατάργηση του ισχύοντος συστήματος των αντικειμενικών αξιών και η αντικατάστασή του με άλλο σύστημα υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων που θα βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία για τις πραγματικές τιμές αγοράς ακινήτων που συγκεντρώνουν η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εμπορικές τράπεζες.

Μ. Χριστοδούλου / www.bankingnews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου