Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Παγκόσμια πρωτοτυπία η επιβολή τόσων άσχετων φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια


Για «εξαντλητική φορολόγηση του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας» και «ενσωμάτωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος -για καθαρά εισπρακτικούς λόγους- χρεώσεων που είναι τελείως άσχετες με την ηλεκτρική ενέργεια (δημοτικοί φόροι και τέλη, τέλος ΕΡΤ, ΕΕΤΗΔΕ, ΔΕΤΕ, κ.ά.)» κάνει λόγο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε σημερινή ανακοίνωση - παρέμβαση για το θέμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού:


Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα αποτελεί μοναδική παγκοσμίως περίπτωση καταναλωτικού προϊόντος, στο οποίο επιβλήθηκαν (ή αυξήθηκαν δραστικά) μέσα στα τελευταία δύο χρόνια τρεις διαφορετικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης, δύο στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ηλεκτροπαραγωγή (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά), και ένας στο τελικό προϊόν (ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα). «Πέραν των προφανών επιπτώσεων στο εισόδημα των καταναλωτών, η επιβολή όλων αυτών των φόρων και τελών υπέρ τρίτων έχει δημιουργήσει πολλαπλά εμπόδια στον εξορθολογισμό των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά» τονίζει η Αρχή.Η ΡΑΕ υποδεικνύει, επίσης, τη ΔΕΗ ως τον φορέα που προσδιορίζει το ύψος των ΥΚΩ, κάθε χρόνο, με βάση τη μεθοδολογία που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι η χρέωση για τις ΥΚΩ επιβάλλεται στους καταναλωτές προκειμένου να χρηματοδοτείται το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών με το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει στην ηπειρωτική χώρα (ενώ το κόστος παραγωγής από τις μονάδες των νησιών που καίνε πετρέλαιο είναι πολλαπλάσιο), το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το ειδικό τιμολόγιο που ισχύει για τους πολύτεκνους. Η χρέωση αυτή, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, επιβάλλεται υπέρ της ΔΕΗ και σε πολύ μικρότερο ποσοστό, των λοιπών προμηθευτών και σε ό,τι αφορά τα οικιακά τιμολόγια είναι χαμηλότερη για όσους έχουν τετραμηνιαία κατανάλωση ρεύματος έως 1600 kWh (6,99 Euro/1000 kWh), ενώ κλιμακώνεται στα 5,70 Euro/1000 kWh για καταναλώσεις μεταξύ 1601 και 2000 kWh/τετραμηνία, 39,87 για καταναλώσεις μεταξύ 2001 και 3000 kWh/τετραμηνία, κ.λπ.«Το αιτηθέν από τη ΔΕΗ Ετήσιο Αντάλλαγμα ΥΚΩ για το 2011, καταλήγει η Ρυθμιστική Αρχή, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν από τη ΡΑΕ οι μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ για το 2012, ήταν 681,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Ετήσιο Αντάλλαγμα του 2011 (496,7 εκατ. ευρώ). Η μεγάλη αυτή αύξηση (37,2%), προέκυψε κυρίως από την αντίστοιχη αύξηση στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών το 2010, στους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η αύξηση αυτή που επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών προκάλεσε, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα νησιά, κατά 107,2 εκατ. ευρώ για το έτος 2011. Η επιβάρυνση αυτή οδήγησε αναγκαστικά σε αντίστοιχες μεγάλες αυξήσεις των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ για το 2012».

agelioforos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου