Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Εργασιακά ~ Πως θα φτιάξετε το βιογραφικό σας
Υπάρχουν κάποια απλά βήματα για ένα καλό βιογραφικό που θα βοηθήσει να βρείτε τη δουλειά που ψάχνετε.

Τα κέντρα Europass που έχουν δημιουργηθεί με απόφαση της ΕΕ για αυτόν τον σκοπό, βοηθούν με απλές συμβουλές όσους θέλουν να βρουν δουλειά σε Ελλάδα αλλά και σε εξωτερικό:• Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναζήτηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας. Πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του υπεύθυνου προσλήψεων από την πρώτη στιγμή.

• Τις πιο πολλές φορές στην αρχική επιλογή αιτήσεων οι εργοδότες δεν ασχολούνται για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα με κάθε βιογραφικό.

• Έτσι βιογραφικό πρέπει να είναι καλό αλλά και σύντομο. Συστήνεται να εκτείνεται το πολύ δύο σελίδες αν και ακόμη άλλοι φορείς (κυρίως πανεπιστήμια) παραμένουν σε ένα μεγαλύτερο πρότυπο 3- 4 σελίδων το οποίο αφορά κυρίως σε άτομα με πολλές γνώσεις και πλούσιο βιογραφικό.

• Πρέπει να παρουσιάζει όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα αλλά και προσωπικά στοιχεία.

• Σκεφτείτε με ποια σειρά θα παρουσιάσετε τα προσόντα και τις δεξιότητές σας ώστε να προβάλετε τα πλεονεκτήματά σας (πχ μπορεί να προταχθούν οι σπουδές ή η επαγγελματική εμπειρία).

• Καταγράψτε από πριν σε ένα χαρτί σπουδές, σεμινάρια, εμπειρία πρακτική εξάσκηση και ενδιαφέροντα για να μην τα παραλείψετε.

• Μπορείτε να παραλείψετε μια επαγγελματική εμπειρία που δεν είναι πρόσφατη, ή που δεν έχει σχέση με την αίτησή σας.

• Προσαρμόστε το βιογραφικό ανάλογα με τον εργοδότη και το ζητούμενο επαγγελματικό προφίλ.

• Η λογική σειρά είναι προσωπικές πληροφορίες,περιγραφή της επαγγελματικής σας πείρας, περιγραφή της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχετε ολοκληρώσει, λεπτομερή περιγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει κατά την κατάρτιση, την επαγγελματική σας σταδιοδρομία ή τον καθημερινό σας βίο.

• Εκτυπώνετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε λευκό χαρτί. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία ή μαύρα γράμματα. Μην εκτείνεται μια ενότητα (π.χ. κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης) σε δύο σελίδες.

• Χρησιμοποιείτε σύντομες φράσεις, επικεντρώνεστε στα ουσιώδη, δικαιολογείτε τα διαστήματα διακοπής σε σπουδές ή εργασία (πχ κύηση).
• Ελέγξτε προσεκτικά το βιογραφικό σας μόλις το ολοκληρώσετε για να διορθώσετε τυχόν ορθογραφικά λάθη. Δώστε σε κάποιον τρίτο να το διαβάσει προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό του.

Κατεβάστε το πρότυπο της Europass (πρόκειται για κέντρα που δημιουργήθηκαν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα σε κάθε κράτος). Δίδει τη δυνατότητα επεξεργασίας και μετάφρασης.

Επικουρικά για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν μπορούν να βρουν από κάποιο γνωστό τους, μπορούν να απευθυνθούν στο εθνικό κέντρο που στεγάζεται, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τηλ. 2102709108.

Δήμητρα Καδδά

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου