Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

Εννέα φόροι θα πληρωθούν σε ένα 8μηνο εξαιτίας soviet-Δημοσίου


 Με την αγωνία... του ταχυδρόμου θα ζουν εκατομμύρια νοικοκυριά τις επόμενες εβδομάδες. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή φόρων και τελών θα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, με τους φορολογουμένους να μην προλαβαίνουν να παίρνουν ανάσα.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά έως και 9 «χαράτσια» θα κληθούν να καταβάλουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 και στο πρώτο δίμηνο του 2014 τα νοικοκυριά για τα εισοδήματα και την περιουσία τους.


Ο συνολικός φορολογικός «λογαριασμός» που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν αγγίζει τα 8,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, θεωρείται, εξαιρετικά αμφίβολο εάν το ποσό αυτό θα φτάσει ταμεία του Δημοσίου, δεδομένου ότι τα περισσότερα νοικοκυριά...
αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τόσους φόρους μαζεμένους, καθώς η φοροδοτική τους ικανότητα έχει ήδη εξαντληθεί από τα απανωτά φορολογικά χτυπήματα που έχουν δεχθεί κατά την τελευταία τριετία και τη δραματική μείωση των αποδοχών τους.
Οι φορολογούμενοι στους επόμενους μήνες θα κληθούν να πληρώσουν έως και τρεις φόρους που ενσωματώνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών δηλώσεων, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για τα τρία έτη 2011, 2012 και 2013, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης αλλά και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014.


Αναλυτικά, τα «χαράτσια» που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι από το τέλος Ιουλίου και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 θα είναι τα ακόλουθα:


1 Φόρος στα εισοδήματα του 2012. Η αποστολή των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησε, με τους περισσότερους φόρους να καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που θα εμφανίσουν χαμηλά εισοδήματα και θα πιαστούν στην «παγίδα» των τεκμηρίων.


2 Αυξημένο τέλος επιτηδεύματος. Πάνω από 800.000 φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2012 απέκτησαν εισοδήματα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα θα πληρώσουν, μαζί με τον φόρο για τα εισοδήματα του 2012 και το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2012, το οποίο θα είναι αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και από τα 400 στα 650 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων. Για κάθε υποκατάστημα θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό τέλους επιτηδεύματος, αυξημένο από τα 300 στα 600 ευρώ. Τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος για το 2012 θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα εισοδήματα του 2012.


3 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Όσοι φορολογούμενοι έχουν πραγματικά ή τεκμαρτά ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1% έως 4%. Η πληρωμή της εισφοράς θα γίνει μαζί με τον φόρο για τα εισοδήματα του 2012. Τα ποσά της εισφοράς θα αναγράφονται, δηλαδή, στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος.

Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και όλους τους μισθωτούς με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ κατά το έτος 2012, η εισφορά παρακρατήθηκε ήδη από τις μηνιαίες αποδοχές που καταβάλλονταν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αυτού. Ωστόσο, επειδή για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά και τα εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. από ακίνητα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.), καθώς επίσης και όλα τα απαλλασσόμενα και αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα (π.χ. ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, τόκοι καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ.), στα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος που θα σταλούν φέτος σε μεγάλο αριθμό μισθωτών και συνταξιούχων, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα χρεώσουν επιπλέον ποσά εισφοράς αλληλεγγύης, πέραν αυτών που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του 2012.


ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ)
Από το τέλος Ιουλίου μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014, περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων θα κληθούν να πληρώσουν σε 4 ή 5 διμηνιαίες δόσεις το «χαράτσι» του έτους 2013 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το «χαράτσι» του 2013 ονομάζεται πλέον Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) και είναι μειωμένο κατά 15% σε σύγκριση με το «χαράτσι» του 2012, που ονομαζόταν Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Το ΕΕΤΑ θα επιβληθεί σε όλες τις ηλεκτροδοτούμενες κατά το χρονικό διάστημα από 1-5-2013 έως 31-12-2013 δομημένες επιφάνειες ακινήτων, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.


Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για το 2011
Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν εκκαθαριστικά σημειώματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011. Ο ΦΑΠ του 2011 θα εξοφληθεί σε επτά μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ.


Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2012
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2012 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν, εντός του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα από τη ΓΓΠΣ, με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν τον ΦΑΠ του 2012. Θα καταβληθεί σε επτά μηνιαίες δόσεις.


Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2013
Όσοι φορολογούμενοι είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2013 εντός σχεδίου ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν, εντός του τελευταίου τριμήνου του 2013, κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα από τη ΓΓΠΣ με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν τον ΦΑΠ του 2013, ο οποίος θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσιες.


Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
Στο τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων στους φορολογούμενους που κατέχουν αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, πισίνες και αεροσκάφη. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν η καταβολή του φόρου πολυτελείας γίνει εφάπαξ ή σε δόσεις.


Τέλη κυκλο­φορίας για το έτος 2014
Πάνω από 5 εκατομμύρια κάτοχοι οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και δικύκλων) θα κληθούν να πληρώσουν εντός του τελευταίου διμήνου του 2013 τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014

Της Μαρίας Βουργάνα


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου