Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Όχι στη χρήση του σφυροδρέπανου ως σήμα ρούχων
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι το σφυροδρέπανο δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα ρούχων στην ευρωπαϊκή αγορά διότι αντίκειται στα χρηστά ήθη ορισμένων κρατών μελών, ιδίως της Ουγγαρίας.

Το ζήτημα αυτό προέκυψε το 2006 οπότε η...
 Couture Tech Ltd, εταιρεία σχετιζόμενη με τις διεθνείς δραστηριότητες ενός Ρώσου σχεδιαστή ρούχων, κατέθεσε ενώπιον του Γραφείου των κοινοτικών σημάτων της ΕΕ αίτηση περί καταχωρίσεως ως εγκεκριμένου για την ευρωπαϊκή αγορά σήματος των ρούχων της, ενός εμβλήματος της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) το οποίο είχε σε περίοπτη θέση ένα σφυροδρέπανο.

Το ευρωπαϊκό Γραφείο απέρριψε την αίτηση με το επιχείρημα ότι το σήμα αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως αντίθετο στα χρηστά ήθη ενός τμήματος του ευρωπαϊκού πληθυσμού το οποίο διαβιεί σε ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο είχε τελέσει υπό το σοβιετικό καθεστώς.

Η Couture Tech Ltd, προσέφυγε στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά της απόφασης του Γραφείου των κοινοτικών σημάτων.
Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο απέρριψε σήμερα την προσφυγή σημειώνοντας ότι ο κοινοτικός κανονισμός για τα κοινοτικά σήματα προβλέπει ότι «ένα σήμα δεν πρέπει να γίνεται δεκτό αν αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη, και τούτο έστω και αν οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν μόνον εντός ενός κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως».

Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έλαβε υπόψη του την περίπτωση της Ουγγαρίας, όπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «το σφυροδρέπανο και ο ερυθρός αστέρας με πέντε βραχίονες» θεωρούνται ως «σύμβολα αυταρχισμού», η δε χρήση τους αντίκειται στη δημόσια τάξη.

Πηγή: ΑΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου