Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Θα έχουμε & Hi-tech ρολόγια της Δ.Ε.Η. ~ Τα οφέλη


Αργήσανε βέβαια κάτι χρόνια...

Πρόγραμμα για την αντικατάσταση όλων των 7,1 εκατομμυρίων μετρητών σε κατοικίες εμπορικά καταστήματα, γραφεία κλπ, με "έξυπνους μετρητές" θέτει σε εφαρμογή η ΔΕΗ, στοχεύοντας στην αλλαγή μέχρι το 2020 πάνω από 5.500.000 μετρητών:Το ενδιαφέρον είναι ότι λόγω του μεγάλου κόστους του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου μπορεί να ανέλθει και σε 2 δις. ευρώ, η ΔΕΗ θα εξετάσει εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης, υλοποίησης και ενδεχομένως διαχείρισης της εφαρμογής της τεχνολογίας έξυπνων μετρητών, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω μικτών σχημάτων (Joint Venture).

Η αλλαγή των μετρητών στους καταναλωτές χαμηλής τάσης, κρίνεται πλέον απαραίτητη και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, καθώς μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η απελευθερωμένη αγορά προς όφελος όλων των συμμετεχόντων, δηλαδή καταναλωτών και προμηθευτών.

Με την εγκατάστασή τους, ο απλός καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από περισσότερους του ενός προμηθευτές (σήμερα τη δυνατότητα αυτή την έχουν μεγάλοι καταναλωτές εμπορικοί και βιομηχανικοί), να διαμορφώνει την κατανάλωσή του ανάλογα με τα προσφερόμενα τιμολόγια ανά ωρολογιακή ζώνη, να επιτρέπει στο διαχειριστή του δικτύου να του διακόπτει με τηλεχειρισμό τη λειτουργία ηλεκτροβόρων συσκευών (κλιματιστικά), όταν η κατανάλωσή του ξεπερνά κάποια όρια κλπ.

Ωστόσο πέρα από αυτά, η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης, είναι υποχρεωτική από την κοινοτική οδηγία 2009/72 για την αγορά ηλεκτρισμού, ώστε με αυτά ο καταναλωτής να έχει «ενεργό συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας». Μάλιστα η οδηγία προβλέπει αξιολόγηση των ενεργειών που έχει κάνει κάθε κράτος προς την κατεύθυνση αυτή, (μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2012) και με βάση την αξιολόγηση αυτή, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν χρονοδιάγραμμα με στόχο τουλάχιστον το 80 % των καταναλωτών να εξοπλιστούν με έξυπνους μετρητές έως το 2020.


Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ περιέγραψε ένα γενικό πλαίσιο προδιαγραφών και απαιτήσεων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές κλπ, να καταθέσουν γενικές μη δεσμευτικές προτάσεις για τεχνολογίες μετρητών, συστήματα διαχείρισής τους και χρηματοδοτικά σχήματα.

Ας σημειωθεί ότι ήδη η ΔΕΗ εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης 160.000 έξυπνων μετρητών σε οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, με προϋπολογισμό 48 εκατομμυρίων, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (χρηματοδότηση 50% ΕΕ, 50% ΔΕΗ).


Οι έξυπνοι μετρητές που καλούνται να προσφέρουν οι κατασκευαστές, θα πρέπει να προσφέρουν κατ’ ελάχιστον (υποχρεωτικά) τις παρακάτω υπηρεσίες:

• Πληροφορίες για την πραγματική κατανάλωση σε μηνιαία βάση

• Ακριβείς καταμετρήσεις για τους εμπλεκόμενους στις περιπτώσεις αλλαγής προμηθευτή

• Λογαριασμοί πραγματικής κατανάλωσης

• Προσφορές που αντανακλούν πραγματικά σχήματα κατανάλωσης

• Ενεργειακή διαχείριση

• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση παροχής

• Ένας μετρητής για όσους παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια

• Πρόσβαση στις πληροφορίες κατανάλωσης μετά από αίτημα του πελάτη.


Επίσης ο κατασκευαστής μπορεί να προτείνει προαιρετικές υπηρεσίες όπως:


• Συναγερμός σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής (για τους διαχειριστές δικτύων)

• Συναγερμός σε περίπτωση υψηλής κατανάλωσης

• Διασύνδεση με την κατοικία (διαχείριση ζήτησης μέσω διαχείρισης οικιακών συσκευών)

• Πληροφορίες για τη συνέχεια τροφοδότησης.

• Πληροφορίες για την ποιότητα τάσης.


Επίσης η ΔΕΗ ζητά ο σχεδιασμός του συστήματος να προσφέρει στο διαχειριστή δυνατότητες όπως:

• Προηγμένη διαχείριση των φορτίων αιχμής, ώστε να αποφεύγεται υπερφόρτιση των γραμμών.

• Διαχείριση της μείωσης φορτίων είτε προγραμματισμένα είτε για έκτακτες καταστάσεις.

• Έλεγχος φορτίου στο επίπεδο κάθε πελάτη με τη χρήση τηλεχειριζόμενου διακόπτη που διακόπτει, επαυξάνει, ή περιορίζει την ζήτησή του ανάλογα με το συμβόλαιο της παροχής του.

• Τηλεμέτρηση των μετρητικών δεδομένων, όπως τιμολογιακά στοιχεία, καμπύλη φορτίου, πολυζωνικά τιμολόγια, μέγιστη ζήτηση, λειτουργίες διάγνωσης κ.λ.π.

• Πληροφόρηση των καταναλωτών για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή.

• Ανίχνευση ρευματοκλοπών και προστασία από επέμβαση στο μετρητή χωρίς εξουσιοδότηση

• Υποστήριξη επικοινωνίας με τον καταναλωτή μέσω οθόνης πληροφοριακών στοιχείων εντός της οικίας (In – house display), ώστε να παρέχεται άμεση και απευθείας πρόσβαση στον τελικό πελάτη.

euro2day.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου