Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Φορολογική δήλωση ~ Κωδικοί που «καίνε» τους φορολογούμενους - Τι αλλάζει στο Ε1


Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων καλούνται να επιδείξουν φέτος οι φορολογούμενοι, λόγω των αλλαγών που έγιναν στο βασικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος, αλλά και των επαναλαμβανόμενων λαθών που γίνονται επί σειρά ετών σε συγκεκριμένους κωδικούς.

Τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στους πίνακες των τεκμηρίων, των φοροαπαλλαγών αλλά και στα στοιχεία των φορολογουμένων, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των συζύγων. Τα λάθη στη φορολογική δήλωση στην καλύτερη περίπτωση κοστίζουν σε ταλαιπωρία για τη διόρθωσή τους ή ακόμη και σε χρήμα για την πληρωμή προστίμων.


Με στόχο να περιοριστούν τα λάθη κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγό, στον οποίο καταγράφει όλους τους «επικίνδυνους» κωδικούς, με στόχο να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στον πίνακα 1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και σε περίπτωση εγγάμων και της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική.

1. Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου» και ΑΦΜ της συζύγου. Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δε θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της. Σε 32.313 δηλώσεις έχει συμπληρωθεί η ένδειξη έγγαμος και δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ συζύγου, ενώ σε 13.949 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί κωδικοί που αφορούν τη σύζυγο και δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ συζύγου. Ο εν διαστάσει υπόχρεος (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει από τον πίνακα αυτόν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του. Η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν. Εχει παρατηρηθεί σε 9.870 δηλώσεις ότι, ενώ η δήλωση υποβάλλεται από υπόχρεη γυναίκα, έχουν συμπληρωθεί κωδικοί που αφορούν τη σύζυγο. Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους, λόγω της διάστασης, πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή από αυτούς δήλωσης διακοπής των σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.


2. Στην ένδειξη ΑΦΜ εκπροσώπου συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου κ.λπ.), εφόσον βέβαια αναγράφονται τα στοιχεία του εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ο πίνακας αυτός παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης, υπογραμμίζει το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του.

1. Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 18 του πίνακα αυτού «Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου», εκτός από τον πίνακα 4Α «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», πρέπει να έχει συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των Ναυτικών.

2. Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 6 του πίνακα αυτού «Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε», πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ δήλωση σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.


ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ

Στον πίνακα 4Γ αναγράφονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα και το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει πως:

1. όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426,

2. όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518.


ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου και το ΥΠΟΙΚ εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

1. Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού γράφονται οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Οι δαπάνες της ως άνω περίπτωσης προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους βαρύνουν.

2. Στην υποπερίπτωση (α) αναγράφονται στοιχεία για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες.

3. Στους ΚΑ 211-212, 218-219 και 225-226 συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων. Σε 18.271 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2011 δεν είχε συμπληρωθεί η επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ είχαν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες). Επίσης, έχουν παρατηρηθεί τα εξής:

- Σε 78.005 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες, εκτός από τους κωδικούς των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Oταν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη, ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

- Σε 74.570 δηλώσεις δε μεταφέρονται τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.

- Σε 32.186 δηλώσεις δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών.

- Σε 25.859 δηλώσεις δε συμφωνούν τα m2 της μισθωμένης κύριας κατοικίας που συμπληρώνονται στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης με τα m2 του πίνακα δαπάνης ενοικίου.

- Στις υποπεριπτώσεις (γ και δ) σε 53.009 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων χωρίς αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και σε 5.897 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί μέτρα μήκους σκάφους χωρίς αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.


4. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς πρέπει να γραφτεί το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2011 για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, με εξαίρεση τα ποσά δανείων που χορηγήθηκαν προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων ο υπόχρεος είναι μέλος ή μέτοχος.

5. Αν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η ΔΟΥ στους ΚΑ 323-324 της δήλωσης. Παρατηρήθηκε ότι σε 40.152 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους κωδικούς 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

6. Στους κωδικούς 727-728 συμπληρώνονται τα ποσά των τόκων και τα ποσά της αποπληρωμής του κεφαλαίου.


ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.

1. Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Για τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων υπάρχει ανώτατο όριο δανείου 200.000 ευρώ. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να συμπληρώνονται για τα δάνεια αυτά και οι κωδικοί 069-070 αντίστοιχα, για το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους.


ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Στον πίνακα 8 δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Αν έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.) σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και 4 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, δηλαδή στους: ΚΑ 301-302, ΚΑ 303-304, ΚΑ 321-322 και ΚΑ 317-318, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, το σχετικό σύνολο γράφεται στους ΚΑ 313-314. Μετά, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω εισοδήματα, το σύνολο που θα προκύψει γράφεται στους ΚΑ 315-316. Η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%.

2. Οι ΚΑ 603-604, 605-606 συμπληρώνονται, εφόσον στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα. Ο προκαταβληθείς ή ο παρακρατηθείς φόρος στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.


Οι νέοι κωδικοί του εντύπου Ε1

Σημαντικές αλλαγές έχει το φετινό -βασικό- έντυπο της δήλωσης Ε1. Αυτές είναι:

1. Στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης προστέθηκε ερώτηση για το εάν ο φορολογούμενος γεννήθηκε από την 1-1-1981 και μετά. Αν η απάντηση είναι καταφατική, προβλέπεται αυξημένο αφορολόγητο των 9.000 ευρώ.
2. Στον πίνακα 5, όπου δηλώνονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, προκειμένου να υπολογιστεί η «αντικειμενική δαπάνη» ή το «τεκμήριο διαβίωσης», προστέθηκε φέτος ο κωδικός αριθμός 205. Δίπλα στον κωδικό αυτόν ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει, προαιρετικά, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας του, που αναγράφεται στην πάνω δεξιά πλευρά της δεύτερης σελίδας κάθε λογαριασμού της ΔΕΗ. Στόχος είναι η διασταύρωση των στοιχείων των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών κύριας κατοικίας που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις με τα αντίστοιχα στοιχεία των λογαριασμών της ΔΕΗ.

3. Στον πίνακα 5 της τρίτης σελίδας του Ε1, όπου δηλώνονται στοιχεία για να προσδιοριστούν τα «τεκμήρια διαβίωσης» για τις κατοικίες, έχουν προστεθεί οι κωδικοί 206, 208 και 210, στους οποίους όσοι φορολογούμενοι έχουν «τακτοποιήσει» ημιυπαίθριους και λοιπούς αυθαίρετους χώρους θα πρέπει να γράψουν την επιφάνειά τους.

4. Στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, οι κωδικοί 735-736 και 737-738 που αφορούν τις δαπάνες αυτές έχουν μεταφερθεί από τον πίνακα 5 των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στον πίνακα 6. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στον πίνακα 6 τα ποσά που διέθεσαν το 2011 για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή πισίνας αλλά τα ποσά αυτά δε θα ληφθούν υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων τους.

5. Οι κωδικοί του πίνακα 7ί για τους τόκους των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας μειώθηκαν σε δύο, και συγκεκριμένα στους κωδικούς 063-064, επειδή για όλα τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψής τους, ισχύει πλέον έκπτωση από το φόρο του 10% των τόκων που αναλογούν σε επιφάνεια κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ.

6. Έχουν απαλειφθεί από τον πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης οι κωδικοί 041-042 που αφορούσαν τη δαπάνη για την καταβολή αμοιβής δικηγόρου.

7. Στις ενδείξεις του πίνακα 7, στην 4η σελίδα του Ε1, όπου αναγράφονται τα ενοίκια κύριας κατοικίας, προστέθηκαν οι κωδικοί 092, 094 και 096, που πρέπει να συμπληρωθούν μόνον απ' όσους φιλοξενούνται στα σπίτια που διαμένουν.

8. Από τον πίνακα 2 απαλείφθηκε η ένδειξη δίπλα από την οποία ο φορολογούμενος δήλωνε εάν κατά το προηγούμενο έτος ήταν νέος επιτηδευματίας ηλικίας κάτω των 35 ετών και τα καθαρά του κέρδη ήταν χαμηλότερα των 30.000 ευρώ.

9. Στον πίνακα 6 προστέθηκαν οι κωδικοί 657-658, στους οποίους οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν τα εισοδήματα που εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή την αποζημίωση λόγω απόλυσης ή λόγω εθελούσιας εξόδου, καθώς και το εφάπαξ.

10. Στον πίνακα 7 της δήλωσης προστέθηκαν νέοι κωδικοί 075-076, όπου δηλώνονται οι δωρεές χρηματικών ποσών στο «λογαριασμό αλληλοβοηθείας για την απόσβεση του Δημοσίου χρέους».

11. Προστέθηκαν στον πίνακα 7 νέοι κωδικοί 033 έως 036, που συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους οι οποίοι επένδυσαν το 2011 στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους.

Του Παναγιώτη Φωτίου / agelioforos.gr
 
 

Κατεβάστε ~ Τον οδηγό φορολογικής δήλωσης 2012


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου