Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Έκθεση σοκ για "μαχαίρι" στο Δημόσιο


Το σήριαλ συνεχίζεται...

Για διάλυση και αναδιάρθρωση εκατοντάδων φορέων του δημοσίου -με την επόμενη κυβέρνηση να πρέπει να πάρει άμεσα κρίσιμες αποφάσεις για εκατοντάδες επιχειρήσεις που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που λειτουργούν μεγάλα μέρη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας- κάνει λόγο η "Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων-Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου".


Η έκθεση των συμβούλων του Δημοσίου, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και παραγγέλθηκε για τον σκοπό αυτό υπό την πίεση των επιταγών της τρόικας για την αναμόρφωση του ελληνικού κράτους, προσβλέπει σε καταργήσεις εταιρειών-ορόσημων αλλά και αγνώστων οργανισμών που απορροφούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και συγχωνεύσεις άλλων σημαντικών και μη φορέων.

Έτσι πέραν της αναδιοργάνωσης της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης που δρομολογείται σε άλλο πλαίσιο με την βοήθεια Γάλλων ειδικών και της φορολογίας με την «συνδρομή» Γερμανών τεχνοκρατών, στο τραπέζι έχουν πέσει μεταξύ άλλων η συγχώνευση του Ολυμπιακού Σταδίου με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η συγχώνευση του Μεγάρου Μουσικής με την Λυρική Σκηνή, η κατάργηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με έναν-δύο συναφείς φορείς ελέγχου και έρευνας τροφίμων και σκευασμάτων, η διχοτόμηση του ΕΟΤ και η μεταφορά μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων του στις Περιφέρειες, η αναδιάταξη της λειτουργίας δεκάδων μουσείων, η κατάργηση ή συγχώνευση πλήθους φορέων στο χώρο του Αθλητισμού, η κατάργηση ή απορρόφηση από τρίτες δημοσίων επιχειρήσεων στο χώρο της άμυνας , η μεταφορά του έργου επιχειρήσεων όπως η Διώρυγα της Κορίνθου σε άλλες όπως ο ΟΛΠ και η συνολική αναδιάταξη μεγάλου μέρους του επιχειρηματικού ιστού του κράτους που δραστηριοποιείται στην Έρευνα και την Τεχνολογία.

Στην έκθεση του συμβούλων του δημοσίου διατυπώνονται οι παραπάνω, και πολλές άλλες «υποθέσεις εργασίας προς εξέταση» - όπως ονομάζονται οι εισηγήσεις για ευνόητους λόγους πολιτικής ορθότητας.

Η κοινοπραξία των συμβούλων του δημοσίου των Planet-Deloitte παρήγαγε κατόπιν παραγγελίας το 1ο Παραδοτέο του έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου». Το έργο υλοποιείται από το ανάδοχο σχήμα εταιρειών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Παραδοτέο Π1 περιέχει ανάλυση υποθέσεων εργασίας για περί τους 100 σημαντικούς (από την άποψη του ύψους της δημόσιας χρηματοδότησης) φορείς του Δημοσίου.


Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Οι εκτιμήσεις στηρίχθηκαν μεταξύ άλλων και στα στοιχεία που έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα αντίστοιχα μεγέθη που προβλέπει ο Τακτικός Προϋπολογισμός. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως έχουν εντοπισθεί τα αυξημένα σε πολλές περιπτώσεις κόστη λειτουργίας των φορέων του δημοσίου και γίνεται η επεξεργασία εναλλακτικών σχεδίων για την δραστική απομείωση αυτών.

Το έργο εποπτεύεται από την Αντιπροεδρία της κυβέρνησης και το γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου. Οι παραπάνω εισηγήσεις ανήκουν στο «1ο Παραδοτέο (Π1) του έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων–Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου». «Έργο που υλοποιείται από ανάδοχο σχήμα εταιρειών στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ –Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση-Υλοποίηση Δράσεων που αφορούν στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου».


100 και πλέον οργανισμοί

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά για την έκθεση «το Παραδοτέο Π1 περιέχει ανάλυση υποθέσεων εργασίας για 100 (+-20) σημαντικούς (από την άποψη του ύψους της δημόσιας χρηματοδότησης) φορείς του δημοσίου». «Η ανάλυση αυτή αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου και δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατανοηθεί και εξεταστεί μεμονωμένα και αυτοτελώς αλλά μόνο σε σχέση με τα λοιπά παραδοτέα του έργου καθώς και με τους περιορισμούς που τίθενται από το πλαίσιο υλοποίησής του».

Με τον τρόπο αυτό κρατούνται χαμηλά οι τόνοι γύρω από αυτές τις εξελίξεις αλλά και επισημαίνεται πως τις αποφάσεις θα τις πάρει τελικά η επόμενη κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των εισηγήσεων για μεγάλες ελληνικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά προβεβλημένους οργανισμούς και δημοσιογραφικές επιχειρήσεις.


Ολυμπιακό Στάδιο και ΣΕΦ

Έτσι για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», και το Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» προωθείται η συγχώνευσή τους «με σκοπό τη δημιουργία ενός φορέα με δυνατότητα κάλυψης μεγάλου εύρους αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων» ενώ αναφέρεται πως «θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης της αξιοποίησης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό τομέα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο». Τα ίδια έσοδα του ΟΑΚΑ το 2010 ήταν 9,5 εκατ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις που εισέπραξε από τον τακτικό προϋπολογισμό 18,7 εκατ. όταν τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν 26,8 εκατ. ευρώ. Στο ΟΑΚΑ απασχολούνται 240 άτομα. Τα ίδια έσοδα του Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» το 2010 ήταν 3,7 εκατ., οι επιχορηγήσεις 5,7 εκατ. και τα λειτουργικά έξοδα 12,2 εκατ. ευρώ.


Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η «υπόθεση εργασίας» για την κατάργηση της «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ», καθώς «η εν λόγω αγορά όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα δεν απαιτεί τη διατήρηση ενός δημόσιου φορέα ειδησεογραφικής ενημέρωσης». Οι σύμβουλοι του δημοσίου αναφέρουν πως «η ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι υψηλή ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα θα έπρεπε να αποτελεί την πηγή των εσόδων του». Τα ίδια έσοδα το 2010 ήταν 2,6 εκατ. ευρώ και το 2011 2,2 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν το 2010στα 14,1 εκατ. και το 2011 στα 11,3 εκατ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις που πήρε το ΑΠΕ το 2011 ανήλθαν στα 8,8 εκατ. ενώ το 2010 ήταν 11,5 εκατ. ευρώ.


Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι εισηγήσεις των συμβούλων περιλαμβάνουν και προτάσεις για την αναμόρφωση επιχειρήσεων που έχουν συνδυαστεί με μεγάλα εκδοτικά και επιχειρηματικά συγκροτήματα όπως το Μέγαρο.

Έτσι πρόταση (ως «υπόθεση εργασίας» πάντοτε) γίνεται για συγχώνευση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η νέα εταιρική οντότητα εκτιμάται ότι θα μπορεί να λειτουργήσει με μικρότερο κόστος, αξιοποιώντας τις υποδομές και υπηρεσίες του Μεγάρου ενώ επιπλέον όφελος αναμένεται από την αποδέσμευση του ενοικιαζόμενου κτιρίου της Λυρικής (θέατρο Ολύμπια) ειδικά υπό το φως της αποπεράτωσης και λειτουργίας τα αμέσως επόμενα χρόνια των νέων εγκαταστάσεων πολιτισμού (όπερα και λυρική) που κατασκευάζονται με δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχου.

Ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων θα δουν μαζί με όλους τους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το δημόσιο και οι εποπτευόμενοι ή ελεγχόμενοι από αυτό οργανισμοί να αλλάζει ριζικά. Όχι πάντοτε απαραίτητα προς το ιδανικό μοντέλο αφού πολλά λάθη μπορούν να γίνουν υπό την πίεση του χρόνου και την έλλειψη πόρων. Τα σίγουρο είναι πως ένα νέος κύκλος αντιδράσεων περιμένει την καινούργια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Του Ηλία Γ. Μπέλλου capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου