Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Ερχεται ο Ηλιος των 80 δισ. ευρώ!


Τα φωτοβολταϊκά θα εγκατασταθούν σε ακίνητα συνολικής έκτασης 200.000 στρεμμάτων.

«Σάρκα και οστά» παίρνει το φιλόδοξο πρόγραμμα «Ήλιος» που προβλέπει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά και την εξαγωγή του στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με το «Ήλιος», όπως έχει κάνει γνωστό ο...
 υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στην πλήρη εξέλιξη του η Ελλάδα θα μπορεί να καλύπτει ηλεκτροδοτικές ανάγκες κρατών της Ε.Ε. συνολικής ισχύος 10 Γιγαβάτ. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του εγχειρήματος αρκεί να αναλογιστεί ότι η παραγόμενη ενέργεια στην Ελλάδα είναι 12,8 Γιγαβάτ.
Τα φωτοβολταϊκά θα εγκατασταθούν σε ακίνητα συνολικής έκτασης 200.000 στρεμμάτων. Τα εκτιμώμενα έσοδά του θα είναι 80 δισ. ευρώ. Από αυτά προβλέπεται μελλοντική τιτλοποίηση 20 με 25 δισ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Με τα άρθρα του νομοσχεδίου συστήνεται εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε». Έχει πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ και «ζωή» 99 χρόνια. Εποπτεύεται από τον υπουργό ΠΕΚΑ και η εταιρία αποσκοπεί στο να διερευνά και να αξιολογεί το δυναμικό της χώρας σε ηλιακή ενέργεια.
Επιπλέον εισηγείται στον ΥΠΕΚΑ δημόσια ή άλλα ακίνητα, τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία. Τα ακίνητα αυτά τα διαχειρίζεται η εταιρία για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου ή του κατά περίπτωση κυρίου τους. Αυτοί θα πρέπει να παραχωρήσουν δωρεάν στην εταιρία «ΗΛΙΟΣ» τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης.

Η εταιρία ΉΛΙΟΣ μπορεί να παίρνει ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δήμων είτε δίνοντας αντάλλαγμα είτε νοικιάζοντάς τα για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών. Έχει ακόμη τη δυνατότητα να συνιστά εταιρίες κάθε μορφής. Σε αυτές θα εισφέρει τα δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης, εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της έχουν παραχωρηθεί. Η «ΗΛΙΟΣ» μπορεί επίσης να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του προγράμματος, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες.
Με στρατηγικούς επενδυτές και με διαδικασίες «φαστ τρακ» θα μπορεί η «Ήλιος» να κάνει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Η εταιρία ΉΛΙΟΣ μπορεί να ιδρύει εταιρίες για την ίδρυση ή λειτουργία ενός ή περισσότερων σταθμών παραγωγής. Η «ΗΛΙΟΣ» θα αναλαμβάνει την αδειοδότησή τους και στο πλαίσιο και των διακρατικών συμφωνιών μπορεί να συμπράττει με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των έργων. Οι εταιρείες - παραγωγοί ιδρύονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της «Ήλιος» και έγκριση του υπουργού. Εξαιρούνται από τον δημόσιο τομέα και τις διατάξεις για τις δημόσιες εταιρείες και οργανισμούς.

Η «Ήλιος» προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών των εταιρειών - παραγωγών ενεργώντας ως πληρεξούσιος αυτών και καταθέτει κάθε απαραίτητη αίτηση για την υλοποίηση των έργων, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, καθώς και κάθε απαιτούμενη διοικητική άδεια για την υλοποίηση των έργων εκδίδονται στο όνομα της οικείας εταιρείας - παραγωγού.

Όλες οι απαιτούμενες άδειες, παραγωγής ρεύματος, πολεοδομικές κλπ. εκδίδονται από τις κρατικές υπηρεσίες κατά προτεραιότητα. Στην πρώτη περίπτωση σε 10 μέρες και στη δεύτερη οι χρόνοι περιορίζονται κατά το ήμισυ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου