Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

ΚΚΕ Δυνατό και ωρθωγραφεικώ
ΑΙΛΙΝΕΣ ΦΕΙΤΙΤΑΙΣ ΑΠΑΓΩΡΑΙΒΒΟΥΝ, ΣΤΑ ΜΑΙΛΟΙ ΤΥΣ ΠΑΝΑΙΠΠΗΣΤΙΜΟΙΑΚΕΙΣ ΚΙΝΩΤΟΙΤΤΑΣ ΝΑ ΠΣΟΙΦΥΣΟΥΝ ΓΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΑ ΔΟΙΗΚΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΩΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, ME ΣΙΝΘΥΜΑ « Η ΕΠΟΙΣΤΙΜΥ ΣΤΥΝ ΕΠΙΡΕΣΕΙΑ ΤΟΥ ΛΛΑΟΥ»
Προηγούμενη σχετική φωτό δείτε εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου